Taloudellinen virhe asuntokaupassa ja myyjän vastuu virheestä (tapausesimerkki)

Ostajat olivat hankkineet asunnon taloyhtiöstä, jossa oli tehty mittavia rakenteiden korjaustöitä ennen kauppaa. Ostajat eivät saaneet ennen kauppaa tietoa korjauksista, jotka olivat epäonnistuneet. Myyjillä oli oikeus saada korvausta vahingosta, joka heille oli aiheutunut yhtiön korjauskustannuksista, jonka vuoksi yhtiövastiketta oli korotettu. Asuntokauppalaki ja sen 6. luvun 20 §:n mukaan kaupan kohteessa on taloudellinen virhe, jos: 1) […]

Ostajat olivat hankkineet asunnon taloyhtiöstä, jossa oli tehty mittavia rakenteiden korjaustöitä ennen kauppaa. Ostajat eivät saaneet ennen kauppaa tietoa korjauksista, jotka olivat epäonnistuneet. Myyjillä oli oikeus saada korvausta vahingosta, joka heille oli aiheutunut yhtiön korjauskustannuksista, jonka vuoksi yhtiövastiketta oli korotettu.

Asuntokauppalaki ja sen 6. luvun 20 §:n mukaan kaupan kohteessa on taloudellinen virhe, jos:

1) myyjä ennen kaupantekoa on antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kyseisen asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista, kuten yhtiövastikkeesta tai myytävien osakkeiden osalle kuuluvasta osuudesta yhtiön velkoja, taikka asuntoyhteisön taloudellisesta tilasta, ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;

2) myyjä ennen kaupantekoa on jättänyt antamatta ostajalle tiedon 1 kohdassa tarkoitetusta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ottaen huomioon hänen mahdollisuutensa saada kyseinen seikka selville tavanomaisessa kauppaa edeltävässä selonotossa sekä muut seikat, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; taikka

3) asunnon omistamiseen tai käyttämiseen liittyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut ovat asunnossa tai kiinteistön muissa osissa kaupanteon jälkeen ilmenneen odottamattoman vian tai puutteen vuoksi osoittautuneet merkittävästi suuremmiksi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Myyjä voi joutua vastuuseen kaupasta, mikäli hän on antanut asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon tai laiminlyönyt tällaisen tiedon antamisen. Virhe voi olla myös salainen, jolloin myyjä ei ole tiennyt mainitusta tiedosta.

Käytännössä taloudellisessa virheessä kyse on siitä, että rakennuksen huono kunto johtaa korjauskustannuksiin, jonka vuoksi yhtiövastiketta korotetaan. Myydyssä asunnossa oleva laatuvirhe voi tulla arvioitavaksi taloudellisena virheenä. Myös muiden osakkeenomistajien hallitsemissa huoneistossa olevat puutteet voivat aiheuttaa yhtiölle kustannuksia ja siten vaikuttaa osakkeenomistajan velvollisuuteen maksaa suurempaa vastiketta.

Tapauksessa ostajat eivät olleet tienneet taloyhtiössä tehdyistä alapohjan laajoista korjaustöistä, joiden johdosta pilaantuneita ja homeisia rakenteita oli poistettu. Korjaukset eivät onnistuneet, jolloin ongelma oli uusiutunut. Asunnossa oli ilmennyt kaupanteon jälkeen maakellarin hajua, joka aiheutui alapohjan homeisista ja lahonneista rakenteista. Ostajille asunto oli myyty kuitenkin hyväkuntoisena.

Koska korjaukset kuuluivat asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulle, ostajille ei synnyt korjauskustannusten osalta oikeutta hinnanalennukseen.

Kuitenkin ostajien osuus korjauksesta korottaa heidän maksettavakseen tulevaa yhtiövastiketta. Ostajilla oli oikeus saada tästä taloudellisesta virheestä korvausta.

Ostajilla oli oikeus vaatia korvausta myös maakellarin hajusta pilaantuneista tekstiileistä ja huonekaluista sekä sijaisasumisen kuluista.