Välitysliike ja kiinteistönvälittäjä vastaavat ostajalle ja myyjälle antamistaan tai antamatta jättämistään tiedoista

Välityslain mukaan kiinteistövälittäjä vastaa kiinteistökaupassa antamistaan virheellisistä tiedoista. Sekä ostajalle että myyjällä on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut. Välitysliike vastaa suhteessa omaan toimeksiantajaan (yleensä myyjä) sekä suhteessa toimeksiantajan vastapuoleen, johon ei välitysliikkeellä ole sopimussuhdetta (yleensä ostaja) Vahingonkorvausvastuusta säädetään välityslaissa (laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä). Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan […]

Välityslain mukaan kiinteistövälittäjä vastaa kiinteistökaupassa antamistaan virheellisistä tiedoista. Sekä ostajalle että myyjällä on oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Välitysliike vastaa suhteessa omaan toimeksiantajaan (yleensä myyjä) sekä suhteessa toimeksiantajan vastapuoleen, johon ei välitysliikkeellä ole sopimussuhdetta (yleensä ostaja)

Vahingonkorvausvastuusta säädetään välityslaissa (laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä).

Välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki ne tiedot, joiden välitysliike tietää tai sen pitäisi tietää vaikuttavan kaupasta tai vuokrasopimuksesta taikka muusta käyttöoikeussopimuksesta päättämiseen. Välitysliikkeen suorituksessa on virhe, jos se ei vastaa tässä laissa säädettyä tai se ei vastaa sitä, mitä toimeksiantajan kanssa voidaan katsoa sovitun.

Vastuu toimeksiantajan vastapuolelle (yleensä ostaja) syntyy, jos vahingon on aiheuttanut välityslikkeen virheellinen menettely. Todistustaakka on käänteinen eli kun ostaja on näyttänyt toteen syntyneen vahingon, välitysliikkeen on näytettävä toteen, että sen toiminta on ollut huolellista.

Jos toimeksiantaja joutuu maksamaan korvausta vastapuolelle välitysliikkeen virheen johdosta, korvauksen voi saada siinä määrin takaisin, kun välitysliike olisi jäänyt yksin vastuuseen vahingosta, jos korvausta olisi siltä vaadittu.

Myyjällä on velvollisuus antaa välitysliikkeelle kaikki kaupan kannalta vaikutukselliset tiedot, ja välitysliikkeen velvollisuus on antaa ne ostajalle. Tietojenhankintatavat ovat mm. myyntisopimuksen selostusliite, välittäjän kohteessa pitämä katselmus, kohteen muut asiakirjat.

Välittäjän on verrattava saatuja tietoja omiin havaintoihin. Jos näissä on ristiriita, välitysliikkeelle syntyy erityinen selonottovelvollisuus tällaisiin seikkoihin.

Kiinteistöstä saadut tiedot on luonnollisesti siirrettävä myös myyntiesitteeseen.