Asiantuntijat

Kiinteistölakimies Henri Alinen

Kiinteistölakimies Henri Alinen

Henri on työskennellyt lakimiehenä sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla vuodesta 1995: lakimiesyrittäjänä, asianajotoimistossa, Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa sekä kuusi vuotta Espoon kaupungin kiinteistölakimiehenä. Henri on jo usean vuoden ajan erikoistunut asuntokaupan ja kiinteistökaupan sopimuksiin ja riita-asioihin – erityisesti kiinteistö- ja asuntokauppariitoihin. Henri on myös suorittanut asianajajatutkinnon. 

Kiinteistöjen kauppakirjat, maanvuokrasopimukset, vahingonkorvausasiat, maankäyttösopimukset, oikeudenkäynnit käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja maaoikeudessa ovat tulleet lakimiesuran varrella tutuiksi. Hänelle on kertynyt myös omakohtaista rakentamisen kokemusta oman rintamamiestalon remontoinnista ja kahden perinteisen kaakeliuunin muuraamisesta.

Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluvat vanhan puutarhan omenasadon jalostus ja budolajit.

Yhteystiedot:

Henri Alinen 
OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, toimitusjohtaja 
Kiinteistölakimies Suomi Oy 
Hämeenkatu 2 B 20, 20500 Turku 
Puh. 020 752 8400 
henri.alinen@kiinteistolakimies.fi

Lakimies Thomas Kankaanpää

Lakimies Thomas Kankaanpää

Thomas on yrityskokemuksen omaava kaksikielinen lakimies, joka hoitaa toimeksiannot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hän on opiskellut sekä Uppsalan että Helsingin yliopistoissa Ruotsissa ja Suomessa.

Thomas on työskennellyt rakennusalalla toimivan perheyrityksen, KI-Group Oy:n lakivastaavana ja hallituksen puheenjohtajana eli kokemusta on kertynyt niin rakennuttamisesta kuin rakentamiseen liittyvästä juridiikasta Suomessa ja Pohjoismaissa. Työtehtäviin ovat kuuluneet reklamaatiot, reklamaatioihin vastaaminen, sopimustuotanto, konsultointi sekä yritystoiminnan juridiikan hallinta ja kehittäminen.

Thomas on perehtynyt kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvään lainsäädäntöön, yritysjuridiikkaan ja sopimusoikeuteen. Rakentamisesta hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus lautapojasta lakimieheksi asti. Vapaa-aikanaan Thomas harrastaa lenkkeilyä, potkunyrkkeilyä, sulkapalloa ja koodaamista. 

Yhteystiedot: 

Thomas Kankaanpää, OTM 
Kiinteistölakimies Suomi Oy 
Hämeenkatu 2 B 20, 20500 Turku 
Puh. 020 752 8404 
thomas.kankaanpaa@kiinteistolakimies.fi

Kiinteistölakimies Jaana Peltola

Kiinteistölakimies Jaana Peltola

Jaana on hoitanut kiinteistöasioita lakimiehenä vuodesta 1997 eri rooleissa ja työtehtävissä: kymmenen vuotta eläkevakuutusyhtiön kiinteistösijoitusten parissa ja viisi vuotta kiinteistösijoitusrahaston lakimiehenä ja managerina. Vuodesta 2013 alkaen hän on työskennellyt toimitilavälitykseen erikoistuneen kiinteistövälitysliikkeen lakimiehenä ja tehnyt vaativien kauppojen ja vuokrasopimusten asiakirjat.

Jaanalla on laaja-alainen ja pitkä kokemus kiinteistöyhtiöiden sopimusasioista ja hallinnosta, vuokrasuhteiden solmimisesta ja niiden ongelmista aina monimutkaisimpiin asunto- ja kiinteistökaupan riita-asioihin. LKV-tutkinto ja oma kokemus kiinteistönvälitystoiminnasta antavat käytännön näkemyksen siihen, miten asiakirjat tehdään ja milloin on tapahtunut virhe.

Vapaa-ajan harrastuksena Jaanalla puutarhanhoito, oman puutalon korjaaminen ja musiikki. 

Yhteystiedot:

Jaana Peltola 
VT, LKV, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 
Kiinteistölakimies Suomi Oy 
Hämeenkatu 2 B 20, 20500 Turku 
Puh. 020 752 8401 
jaana.peltola@kiinteistolakimies.fi

Lakimies Noora Salokangas

Lakimies Noora Salokangas

Nooraa voisi kuvailla helposti lähestyttäväksi lakimieheksi, jolta löytyy sosiaalista pelisilmää. Hän on työskennellyt yksityisellä puolella eri asianajotoimistoissa ja ennen lakimiehen uraansa äidinkielen opettajana. Ennen toimistomme palvelukseen siirtymistään Noora työskenteli Satakunnan käräjäoikeudessa saavuttaen varatuomarin arvonimen. Noora on myös suorittanut asianajajatutkinnon.

Noora on perehtynyt erityisesti vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudellisiin kysymyksiin. Prosessioikeudellinen osaaminen on vahvistunut tuomioistuinharjoittelun aikana. Käräjänotaarina hän on mm. istunut kolmen tuomarin kokoonpanoissa laajoissa asunto-ja kiinteistökauppariidoissa. Noora on lisäksi töittensä puolesta perehtynyt home-ja kosteusvaurioihin.

Vapaa-ajalla Noora harrastaa säännöllisesti liikuntaa ja satunnaisesti vanhoja elokuvia.

Yhteystiedot:

Noora Salokangas
VT, FM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Kiinteistölakimies Suomi Oy
Hämeenkatu 2 B 20, 20500 Turku
puh. 020 752 8405
noora.salokangas@kiinteistolakimies.fi