Kiinteistökauppa ja maankäyttösopimukset

Omistusoikeus kiinteistöön saadaan kaupalla, vaihdolla, lahjana tai muulla luovutuksella.

Kiinteistökauppa on oikeustoimi, joka on tehtävä määrämuotoisena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kauppakirja on tehtävä kirjallisena ja kaupanvahvistajan on se allekirjoituksellaan vahvistettava.

Asunto-osakkeiden kauppaan verrattuna kiinteistökauppa eroaa juuri määrämuotoisuudellaan. Asuntokauppa tehdään ilman kaupanvahvistajan vahvistamista ja asuntokaupassa vaihtavat omistajaa asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan myytävää asuntoa. Kiinteistön kaupassa omistusta vaihtavat kiinteistö kokonaisuudessaan tai sen määräala tai määräosa.

Kiinteistölakimiehen blogiosiossa käsittelemme myyjän ja ostajan vastuuta kiinteistökaupassa sekä kiinteistön laatuvirheitä

Lisäksi käsittelemme julkisoikeudellisia toimia, kuten maankäyttösopimuksia ja maan pakkolunastusta, kiinteistökaupan ja maankäyttösopimusten haasteita, ongelmat ja ratkaisut – asiantuntemusta alueilla Turku, Espoo, Tampere ja Helsinki. 

Kiinteistön virheen korjauskustannukset sekä virheen olennaisuusarviointi vaikuttavat mahdollisuuteen purkaa kauppa

13.2.2016

Kiinteistön kaupan purkukynnystä on pidetty varsin korkealla. Yleensä korjauskustannusten on oltava vähintään noin 40 prosenttia kauppahinnasta, jotta kauppa voidaan purkaa. Vaikka ostajalla ei olisi...

Lue lisää »

Rakennusurakka ja vakioehtojen sitovuus kuluttajan tilatessa rakennuspalvelun

11.11.2015

Vakioehtojen, kuten YSE 1998 -ehtojen osalta pääsääntönä on, ettei pelkkä viittaus vakioehtoihin tee vakioehdoista sopimuksen osaa. Vakioehtoihin pitää paitsi viitata sopimuksessa ne on liitettävä...

Lue lisää »

Salainen virhe ja myyjän vastuun rajoittaminen kauppakirjassa

14.9.2015

Salainen tai piilevä virhe kiinteistökaupassa voi oikeuttaa hinnanalennukseen tai kaupan purkuun. Myyjä voi rajoittaa vastuutaan virheestä kauppakirjaan otettavilla vastuunrajoituslausekkeilla...

Lue lisää »

Korkeimman oikeuden päätöksessä 2015:58 kiinteistön kauppa purettiin salaisen virheen kokonaismerkityksen, ei ainoastaan korjauskustannusten perusteella

8.9.2015

Salaisen virheen olennaisuusarviointi on tehtävä kokonaisharkinnan perusteella.

Huomiota on kiinnitettävä siihen,

  • millainen kiinteistö on laadultaan verrattaessa sitä muihin vastaaviin...
Lue lisää »

Rakennuttajan vastuu ei pääty vuositarkastuksen jälkeen

8.9.2015

Rakennuttaja vastaa salaisista virheistä kymmenen vuoden ajan

Uuden asunnon kauppaan sovelletaan Asuntokauppalain 4 luvun säännöksiä. Asunnon ostaja voi esittää vaatimuksia paitsi myyjää kohtaan...

Lue lisää »

Jaa somessa