Kiinteistökauppa ja maankäyttösopimukset

Omistusoikeus kiinteistöön saadaan kaupalla, vaihdolla, lahjana tai muulla luovutuksella.

Kiinteistökauppa on oikeustoimi, joka on tehtävä määrämuotoisena. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kauppakirja on tehtävä kirjallisena ja kaupanvahvistajan on se allekirjoituksellaan vahvistettava.

Asunto-osakkeiden kauppaan verrattuna kiinteistökauppa eroaa juuri määrämuotoisuudellaan. Asuntokauppa tehdään ilman kaupanvahvistajan vahvistamista ja asuntokaupassa vaihtavat omistajaa asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan myytävää asuntoa. Kiinteistön kaupassa omistusta vaihtavat kiinteistö kokonaisuudessaan tai sen määräala tai määräosa.

Kiinteistölakimiehen blogiosiossa käsittelemme myyjän ja ostajan vastuuta kiinteistökaupassa sekä kiinteistön laatuvirheitä

Lisäksi käsittelemme julkisoikeudellisia toimia, kuten maankäyttösopimuksia ja maan pakkolunastusta, kiinteistökaupan ja maankäyttösopimusten haasteita, ongelmat ja ratkaisut – asiantuntemusta alueilla Turku, Espoo, Tampere ja Helsinki. 

Salainen virhe ja myyjän vastuun rajoittaminen kauppakirjassa

14.9.2015

Salainen tai piilevä virhe kiinteistökaupassa voi oikeuttaa hinnanalennukseen tai kaupan purkuun. Myyjä voi rajoittaa vastuutaan virheestä kauppakirjaan otettavilla vastuunrajoituslausekkeilla...

Lue lisää »

Korkeimman oikeuden päätöksessä 2015:58 kiinteistön kauppa purettiin salaisen virheen kokonaismerkityksen, ei ainoastaan korjauskustannusten perusteella

8.9.2015

Salaisen virheen olennaisuusarviointi on tehtävä kokonaisharkinnan perusteella. Huomiota on kiinnitettävä siihen, millainen kiinteistö on laadultaan verrattaessa sitä muihin vastaaviin kohteisiin ja...

Lue lisää »

Rakennuttajan vastuu ei pääty vuositarkastuksen jälkeen

8.9.2015

Rakennuttaja vastaa salaisista virheistä kymmenen vuoden ajan

Uuden asunnon kauppaan sovelletaan Asuntokauppalain 4 luvun säännöksiä. Asunnon ostaja voi esittää vaatimuksia paitsi myyjää kohtaan...

Lue lisää »

Piilovirhevakuutus ja hinnanalennus

24.4.2015

Kiinteistön vahingosta ei voi saada kahta korvausta sekä myyjältä että vakuutusyhtiöltä

Kun kiinteistön salaisen virheen korjauskustannukset oli jo korvattu ostajan kotivakuutuksesta, myyjiä...

Lue lisää »

Laatiako avioehtosopimus vai testamentti vai molemmat?

30.3.2015

Avioehtosopimuksella voidaan poistaa avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen kokonaan tai osittain. Avioehto voidaan rajoittaa koskemaan vain avioerotilanteita, jolloin avioliiton päättyessä puolison...

Lue lisää »

Jaa somessa