Rakennuksen kosteusvaurio on myyjän vastuulla oleva terveyshaitta

14.2.2017

Kiinteistön tai asunnon kaupassa ostaja voi vaatia hinnanalennusta rakennuksen kosteusvaurion perusteella, vaikka kosteus ei olisi aiheuttanut rakenteen mikrobivaurioitumista. Korjaamaton kosteusvaurio voi aiheuttaa sisäilmaongelman ja terveyshaittaa, joten kosteusvaurio on aina korjattava. Esimerkiksi maakellarin haju on osoitus aistinvaraisesti havaitusta terveyshaitasta.

Jos asunnossa  esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Myös asunnossa esiintyvä maakellarin haju on osoitus aistinvaraisesta havaitusta terveyshaitasta.

Kiinteistön tai asunnon kaupassa ostaja voi vaatia hinnanalennusta rakennuksen kosteusvaurion perusteella, vaikka kosteus ei olisi aiheuttanut rakenteen mikrobivaurioitumista. Korjaamaton kosteusvaurio voi aiheuttaa sisäilmaongelman ja terveyshaittaa, joten kosteusvaurio on aina korjattava.

Kiinteistön tai asunnon myyjä vastaa myymänsä kiinteistön laatuvirheistä, myös rakennuksen korjaamattomasta kosteusvauriosta. Edellytyksenä maakaaren mukaan on se, että virheellä on merkitystä. Aivan vähäpätöisistä ja merkityksettömistä virheistä kiinteistön tai asunnon ostajalla ei ole oikeus saada hinnanalennusta. Mikäli virhe on oleellinen, ostaja voi vaatia myös kaupan purkua ja maksetun kauppahinnan palauttamista.

Jaa somessa