Oikeustapaukset

Kiinteistölakimiehen blogi esittelee mm. asuntokauppojen yhteydessä syntyneitä riitatapauksia – palvelut mm. Turun, Espoon ja Helsingin alueelle.

Kunnossapito ja vastuunjako asunto-osakeyhtiössä

15.10.2017

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n mukaan yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Yhtiön on pidettävä kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Yhtiö on...

Lue lisää »

Espoon kaupunki velvoitettiin lunastamaan kiinteistö rakentamisen estymisen vuoksi

3.9.2017
Henri Alinen

Tuoreessa Maaoikeuden tuomiossa 17/6363 Espoon kaupunki velvoitettiin Maankäyttö- ja rakennuslain 101 §:n perusteella lunastamaan kiinteistö, jota ei uuden yleiskaavan määräysten vuoksi voida käyttää...

Lue lisää »

Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus asuntokaupassa

8.8.2017
Henri Alinen

Kaupan kohteena oli ollut käytetty asunto-osakeyhtiön osakehuoneisto. Kunnossapitovastuun jakoa ei ole yhtiöjärjestyksessä muutettu siitä mitä se Asunto-osakeyhtiölain mukaan on. Myöskään yhtiön...

Lue lisää »

Kiinteistön hinnanalennus, rakenteiden uusiminen ja kiinteistön käyttöiän pidentyminen

19.5.2017

Mikäli tarpeelliset korjaustyöt koskevat sellaisia rakenteita, joita ei rakennuksen keskimääräisen elinkaaren puitteissa normaalisti jouduta uusimaan, ei näiden korjaustöiden suorittaminen korota...

Lue lisää »

Kiinteistökaupan ja asuntokaupan reklamaatio ja reklamaatioajat

13.5.2017

Kiinteistökaupassa ostajan on reklamoitava virheestä kohtuullisessa ajassa myyjälle. Käytännössä kohtuullinen aika on muutama kuukausi siitä, kun ostaja havaitsi virheen ja sai tiedon sen...

Lue lisää »

Jaa somessa