Oikeustapaukset

Kiinteistölakimiehen blogi esittelee mm. asuntokauppojen yhteydessä syntyneitä riitatapauksia – palvelut mm. Turun, Espoon ja Helsingin alueelle.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuu korjaushankkeessa

14.3.2017

Korjausurakat, kuten putkistosaneeraus tai julkisivuremontti on suunniteltava, toteutettava ja valvottava niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa yhtiölle tai osakkeenomistajalle. Jos yhtiökokous tekee...

Lue lisää »

Lunastuslauseke asunto-osakkeen kaupassa

4.3.2017

Jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, asunnon ostaja voi joutua luovuttamaan asunnon osakkeet lunastusvaatimuksen tehneelle lunastajalle maksamaansa kaupphintaa vastaan

...

Lue lisää »

Kiinteistökaupan ostotarjouksen peruuttaminen ja sopimussakko

13.2.2017

Kiinteistökauppa voidaan perua molemmin puolin vähäisin seuraamuksin, mikäli ostotarjousta ei ole tehty maakaaren mukaisessa määrämuodossa ja kaupanvahvistajan vahvistamana

Kiinteistön osto...

Lue lisää »

Puiston lunastuskorvaus maksettava maapohjan todellisen arvon mukaan

30.1.2017

Kaupunki teki ostotarjouksen uuden asemakaavan mukaisesta maanomistajan omistamasta puistoalueesta. Korvaus noudatti kaupungin puisto-alueista tavanomaisesti maksamaa hintaa, joka oli noin viidesosa...

Lue lisää »

Ostajan selonottovelvollisuuden laajuus kiinteistön kaupassa

8.12.2016

Ostajan ja myyjän velvollisuuksien laajuutta arvioidaan sen mukaan, mitä ostajan pitäisi havaita tavanomaisessa tarkastuksessa tai myyjän tietää lähinnä kiinteistöllä asumisen perusteella – ei sen...

Lue lisää »

Jaa somessa