Ostajan selonottovelvollisuuden laiminlyönti ja myyjän vastuu helposti havaittavasta kiinteistön virheestä

6.12.2016

Ostajat olivat useampaan kertaan ennen kauppaa tarkastaneet omakotitalon eivätkä halunneet erillistä kuntotarkastusta. Koska ostaja on omalta osaltaan toiminut huolimattomasti kieltäytyen myyjän ehdottamasta kuntotarkastuksesta sekä jättänyt huomioimatta helposti havaittavan alakerran seinän kosteusvaurion, ostajilla oli vastuu myöhemmin havaituista virheistä ja niiden aiheuttamista korjauskustannuksista. Lisäksi ostajalla oli ollut käytettävänään rakentamisalan asiantuntemusta asunnon tarkastuksissa. Ostajat olivat laiminlyöneet selonottovelvollisuutensa eikä reklamoitu virhe ollut niin merkittävä, että myyjälle syntyisi sen johdosta velvollisuus suorittaa ostajalle hinnanalennusta.

Maakaaren mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Ostajan tekemän reklamaation mukaan talon takapihan salaojaputki oli asennettu väärin. Ostaja kuitenkin on uusinut talon kaikki salaojat ja vaati korjauskustannuksia myyjältä. Myyjän mukaan kaikkien salaojien uusiminen oli korottanut talon arvoa siitä, mitä ainoastaan väärin asennetun salaojan uusiminen olisi kustantanut.

Kellarikerroksen seinään oli syntynyt kosteusvaurio, joka oli alkanut kuivua, kun salaoja oli korjattu. Myyjän mukaan millekään muulle kuin kellarikerroksen yläpihan puoleiselle seinälle ei ollut aiheutunut vahinkoa, josta myyjä voisi olla vastuussa.

Koska myyjän vastuulla voi olla vain merkityksellisten virheiden johdosta suoritettava hinnanalennus, myyjä ei ole vastuussa kaikkien salaojien uusimisesta ja tämän johdosta syntyneestä kiinteistön tasonparannuksesta. Kellarikerroksen seinän vesivaurio olisi myös ollut ostajan tavanomaisessa tarkastuksessa  havaittavissa ennen kauppaa. Salajan virheestä ei ollut syntynyt merkittävää vauriota talon rakenteille. Maakaaren mukaan ostaja ei voi vedota virheeseen, jos se olisi voitu havaita ennen kauppaa.

Ostajat olivat useampaan kertaan ennen kauppaa tarkastaneet omakotitalon eivätkä halunneet erillistä kuntotarkastusta. Koska ostaja on omalta osaltaan toiminut huolimattomasti kieltäytyen myyjän ehdottamasta kuntotarkastuksesta sekä jättänyt huomioimatta helposti havaittavan alakerran seinän kosteusvaurion, ostajilla oli vastuu myöhemmin havaituista virheistä ja niiden aiheuttamista korjauskustannuksista. Lisäksi ostajalla oli ollut käytettävänään rakentamisalan asiantuntemusta asunnon tarkastuksissa.  Ostajat olivat laiminlyöneet selonottovelvollisuutensa eikä reklamoitu virhe ollut niin merkittävä, että myyjälle syntyisi sen johdosta velvollisuus suorittaa ostajalle hinnanalennusta.

Jaa somessa