Milloin asuinkiinteistössä on oikeudellisesti merkityksellinen laatuvirhe?

Milloin kiinteistön laatuvirhe oikeuttaa hinnanalennukseen tai kaupan purkuun ja miten palautettava kauppahinta tai vahingonkorvaus lasketaan?

Uusi kurssimme alkaa keväällä 2021. Julkaisemme uuden kurssiaikataulun tällä sivustolla syksyn 2021 aikana.

Asunnon ja kiinteistön virheet (10 op)

Kiinteistölakimieskoulutus

Koulutuksen tavoitteena on tarjota sekä rakentamisen että asuntokaupan ammattilaisille eväitä arvioida ja ratkoa asuntokaupan ongelmatilanteita.

Koulutuksesta saat syventävää tietoa rakennusvirheistä ja virheiden tutkimisesta, laatuvirheisiin liittyvästä juridiikasta ja oikeuskäytännöstä sekä ostajan, myyjän ja välittäjän vastuista kiinteistö- ja asuntokaupassa.

Tavoitteena on saavuttaa kyky tunnistaa oikeudellinen virhe, ja ymmärtää virheen seuraamukset ja toimia sen mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään muun muassa ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet kiinteistökaupassa, välittäjän vastuu, hometalojen vauriomekanismit, juridiikka ja oikeuskäytäntö, virheen hinnoittelu, reklamointi, haastehakemuksen laatiminen, haasteeseen vastaaminen, oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu.


KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Kiinteistökaupan ja asuntokaupan sopimukset, vuokrasopimukset
ja eri vastuutahot 

22.1.2020, Tampere

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia sopimuksia, ja perehdytään siihen, mitä kauppakirjaan tulee kirjata, mitä kuntotarkastuksesta tulee huomioida, ja käydään läpi erityispiirteitä.
Lisäksi perehdytään eri vastuutahojen vastuihin ja rooleihin.

Kiinteistölakimies, VT, LKV Jaana Peltola,
Kiinteistölakimies Henri Alinen,
Kiinteistölakimies Suomi Oy

Kun kaupasta tulee riitaa – rakennusterveysasiantuntija tutkii asunnon virheet

12.2.2020, Tampere

Koulutuksessa syvennytään siihen, miten tulee toimia, kun kaupasta tulee riita. Miten virheitä tutkitaan, mitä ammattitaitoa tutkiminen vaatii, miten reklamoidaan ja korjataan, ja miten virheet tulee kirjata.

Lisäksi kuullaan rakennusterveysasiantuntijan näkemyksiä kiinteistöjen virheistä ja luodaan katsaus rakennus rakentamisen tekniseen puoleen ja erityisesti siihen, mistä rakentamisen aiheuttamat virheet johtuvat.

RTA Raimo Lajunen,
Taloterveys Oy
RTA Hannele Rämö, toiminnanjohtaja,
Asumisterveysliitto

Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus,
reklamaatio ja virheen seuraamukset oikeuskäytännön valossa

25.3.2020, Tampere

Koulutuspäivä rakentuu teeman Vastuun rajat kiinteistön kaupassa ympärille. Koulutus tarjoaa syventävää tietoa muun muassa siitä, mitä tarkoittaa ja mihin velvoittaa myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus, reklamaatio ja mitkä ovat virheen seuraamukset.

OTT, tutkijatohtori Pirkko Heikkinen,
Lapin yliopisto

Oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu kiinteistö- ja asuntoriita-asiassa

29.4.2020, Lahti

Koulutuksessa perehdytään  kiinteistö- ja asuntokauppariitojen oikeudenkäyntiprosessiin ja tuomioistuinsovitteluun: oikeudenkäynnin esivalmisteluun, suullisen sekä kirjallisen valmistelun vaiheeseen ja pääkäsittelyyn käräjäoikeudessa ja tuomioistuinsovitteluun oikeudenkäynnin vaihtoehtona sekä muutoksenhakuun.

Käräjätuomari Risto Hiltunen,
Päijät-Hämeen käräjäoikeus
Kiinteistölakimies Henri Alinen,
Kiinteistölakimies Suomi Oy

Palautekeskustelu

3.6.2020, verkkotapaaminen

Kehittämistehtävän purku

Ensimmäisellä kerralla ohjeistettavan kehittämistehtävän purku. Lakimiehillä kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi haastehakemuksen laatiminen.

Kiinteistölakimies Henri Alinen,
Kiinteistölakimies Suomi Oy

Koulutuksen ajankohta- ja kouluttajamuutokset ovat mahdollisia.

Kenelle?

Kaikille kiinteistö- ja asuntoriitojen ja laatuvirheiden sekä sisäilmaongelmien parissa työskenteleville ja asiasta kiinnostuneille.

Esimerkiksi asuntokaupan virheitä työkseen ratkoville juristeille, kiinteistönvälittäjille, kuntotarkastajille, isännöitsijöille, kuntotutkimuksia tekeville ja rakennusalan ammattilaisille sekä yrittäjille.

Kesto, laajuus ja rakenne

Koulutusohjelma sisältää neljä lähiopetuspäivää, yhden verkkotapaamisen ja itsenäistä työskentelyä koulutuspäivien välillä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla opiskelijat saavat omaan työhön tai kiinnostukseen soveltuvan kehittämistehtävän, jota tehdään itsenäisesti koulutuksen kuluessa. Koulutusohjelman lopuksi käydään palautekeskustelu tehtävästä.

Hinta, osallistujamäärä

Koko koulutusohjelman hinta 2400 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2976 €, sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävien tarkastaminen, aamu- ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä.

Koulutukseen voi osallistua myös päiväkohtaisesti, mikäli koko koulutusohjelma toteutuu. Yksittäisen koulutuspäivän hinta on 520 € + alv 124,80 €, yhteensä 644,80 €/pv.

Yhteystiedot

Suunnittelija Anne Keränen
050 309 2839
anne.keranen@uef.fi

Koulutussihteeri Timo Hyttinen
050 520 8069
timo.hyttinen@uef.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 6.1.2020.
Ilmoittaudu tästä
 
Lisätietoja

Kouluttajina toimivat kokeneet kiinteistölakimiehet Henri Alinen ja Jaana Peltola sekä riitoja työkseen ratkova käräjäoikeuden tuomari Risto Hiltunen.

Kokeneet rakennusterveysasiantuntijat Raimo Lajunen ja Hannele Rämö kertovat, miten rakennuksia tutkitaan ja milloin rakennusvirheet; homeet, mikrobit ja kreosootti aiheuttavat asukkaille terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan.

OTT Pirkko Heikkinen on kirjoittanut (2018) väitöskirjan: Vastuun rajat kiinteistön kaupassa: tutkimus myyjän tiedonanto- ja selonottovelvollisuudesta, ostajan ennakkotarkastusvelvollisuudesta ja vastuunrajoittamisen yksilöintivaatimuksesta.

Niin teoksessa kuin koulutuksessa käsitellään muun muassa sitä, miten kuntotarkastus ja tehdyt vaurioepäilyt, tutkimussuositukset tai myyjän antama kehotus voivat vaikuttaa ostajan erityiseen ennakkotarkastusvelvollisuuteen? Kuinka vastuunrajoitusehto on yksilöitävä, jotta osapuolet voisivat pätevästi sopia vastuunrajoittamisesta? Lisäksi käsitellään muun muassa ostajan velvollisuutta ryhtyä rakenteita rikkoviin toimenpiteisiin sekä kiinteistönvälittäjän toiminnan vaikutusta ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuteen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten ja Kiinteistölakimies Suomi Oy:n kanssa.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä henri.alinen@kiinteistolakimies.fi

KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELU ADUCATE on Itä-Suomen yliopiston asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 70 koulutusalan ammattilaista. Koulutamme ja valmennamme vuoden aikana 15 000 oppijaa. Koulutuksemme perustuu yliopistomme vahvuusalueisiin sekä uusimman tieteellisen tiedon hyödyntämiseen.

KIINTEISTÖLAKIMIES SUOMI OY on asuntojen ja kiinteistöjen riitoihin sekä yleiseen asunto-ja kiinteistöjuridiikkaan perehtynyt lakiasiaintoimisto, jolla on toimistot Turussa, Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Palvelemme asiakkaitamme kymmenen, kiinteistöasioihin perehtyneen kiinteistölakimiehen voimin. Asiantuntemuksemme perustuu jatkuvaan juristiemme koulutukseen sekä viimeisimmän oikeuskäytännön ja - kirjallisuuden omaksumiseen.

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään!

Ota yhteyttä