Ilmoittaudu kiinteistölakimieskoulutukseen (10 op)

Tiesitkö että kiinteistöjen ja asuntojen riidat työllistävät yhä enenevässä määrin lakimiehiä. Ongelmia asuntokaupassa syntyy jatkuvasti enemmän eikä homeongelmia ole ainoastaan vanhoissa taloissa. Kiinteistöasioihin erikoistuneiden lakimiesten tarve kasvaa jatkuvasti; myös toimistomme rekrytoi jatkuvasti uusia kiinteistölakimiehiä.

Olemme kehittäneet kiinteistölakimiehen tehtäviin erikoistavan koulutusohjelman, joka antaa valmiudet hoitaa menestyksekkäästi asunto- ja kiinteistökaupan riita-asioita. Kiinteistölakimieskoulutuksessa yhdistyvät tyypillisen asuntokauppariidan kaikki elementit: sopimusjuridiikka, virheen tutkiminen ja reklamointi, oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu. Kouluttajina toimivat kokeneet kiinteistölakimiehet, rakennusterveysasiantuntijat, juridiset asiantuntijat ja riitoja ratkova tuomari. Koulutus järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten ja Kiinteistölakimies Suomi Oy:n kanssa. Lisätietoa: Henri Alinen, puh. 020 752 8400.

Koulutuspaikka Tampere ja Lahti

Kiinteistölakimieskoulutus

KESTO, LAAJUUS JA RAKENNE

Koulutusohjelma sisältää neljä lähiopetuspäivää, yhden verkkotapaamisen ja itsenäistä työskentelyä koulutuspäivien välillä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla opiskelijat saavat kehittämistehtävän, jota tehdään itsenäisesti koulutuksen kuluessa. Koulutusohjelman lopuksi käydään palautekeskustelu tehtävästä.

1.    

Kiinteistökaupan ja asuntokaupan sopimukset, vuokrasopimukset ja eri vastuutahot, 25.9.2019, Tampere
HTT, OTL, VT Esa Kyllästinen, johtaja, Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
Kiinteistölakimies, VT, LKV Jaana Peltola, Toimitilavälitys RHG Oy

2.    

Kun kaupasta tulee riitaa – rakennusterveysasiantuntija tutkii asunnon virheet, 30.10.2019, Tampere
RTA Raimo Lajunen, Taloterveys Oy
RTA Hannele Rämö, toiminnanjohtaja, Asumisterveysliitto

3.    

Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan tarkastus- ja selonottovelvollisuus, reklamaatio ja virheen seuraamukset oikeuskäytännön valossa, 20.11.2019, Tampere
HTT, OTL, VT Esa Kyllästinen, johtaja, Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

4.    

Oikeudenkäynti ja tuomioistuinsovittelu kiinteistöriita-asiassa, 22.1.2020, Lahti
Käräjätuomari Risto Hiltunen, Päijät-Hämeen käräjäoikeus 
Kiinteistölakimies Henri Alinen, Kiinteistölakimies Suomi Oy

5.    

Palautekeskustelu – verkkotapaaminen, 12.2.2020
Kehittämistehtävän purku

KENELLE?

Kaikille asuntokauppariitojen kanssa työskenteleville tai niihin tehtäviin aikoville. Rekrytoimme kurssilta valmistuvia kiinteistölakimiehiä toimistomme sekä perustettavan Kiinteistölakimies ketjun tarpeisiin.

HINTA

Koko koulutusohjelman hinta 2400 € + alv 24 %, verollinen myyntihinta 2976 €, sis. luennot, sähköinen luentomateriaali, tehtävien tarkastaminen, aamu- ja iltapäiväkahvit koulutuspäivinä.

Koulutukseen voi osallistua myös päiväkohtaisesti, mikäli koko koulutusohjelma toteutuu. Yksittäisen koulutuspäivän hinta on 520 € + alv 124,80 €, yhteensä 644,80 €/pv

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittaudu viimeistään 31.8.2019.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä antaa: henri.alinen@kiinteistolakimies.fi

Muut lisätiedot eeva.karttunen@uef.fija timo.hyttinen@uef.fi