Våra experter

Fastighetsjurist Henri Alinen

Fastighetsjurist Henri Alinen

Henri har arbetat som jurist både inom den privata som den kommunala sektorn sedan 1995; som juristföretagare, på advokatbyrå, vid Sydvästra Finlands miljöcentral samt som fastighetsjurist vid Esbo stad. Henri har under flera år specialiserat sig på avtal och tvister som rör köp av bostad och fastighet – och speciellt i tvistemål inom fastighetsköp. Henri har avlagt en advokatexamen.

Köpebrev för fastighet, jordlegoavtal, skadeståndsärenden, markanvändningsavtal, och rättegångar i tingsrätten, hovrätten och jordrätten har alla blivit bekanta för honom under juristkarriären. Han har också egen erfarenhet av byggande från renoveringen av det egna frontmannahuset och av att ha murat två traditionella kakelugnar.

Till fritidsaktiviteterna hör förädling av äppelskörden från en gammal trädgård och budogrenar. 

Kontaktuppgifter:

Henri Alinen 
Juris magister, rättegångsbiträde med tillstånd, verkställande direktör 
Fastighetsjurist Finland Ab
Tavastgatan 2 B 20, 20500 Åbo 
Tel. 020 752 8400 
henri.alinen@kiinteistolakimies.fi

Lakimies Thomas Kankaanpää

Jurist Thomas Kankaanpää

Thomas är en tvåspråkig jurist med erfarenhet av företag som sköter uppdrag på finska, svenska och engelska. Thomas har studerat både vid universiteten i Uppsala och Helsingfors i Sverige och Finland.

Thomas har arbetat som ansvarig för juridiska ärenden och styrelseordförande i familjeföretaget KI-Group som verkar inom byggnadsbranschen. Med andra ord har han gott om erfarenhet från både byggande och byggnadsjuridik i Finland och Norden. Till hans arbetsuppgifter har ingått reklamationer, svar på reklamationer, avtalsproduktion, konsultation samt förvaltning och utveckling av juridik inom företagsverksamhetsområdet.

Thomas är insatt i lagstiftning som rör fastigheter och byggande, företagsjuridik och avtalsrätt. Han har mer än tio års erfarenhet av byggande, från brädpojke till jurist. Till Thomas’ fritidsintressen hör att jogga, kickboxa, spela badminton och kodning. 

Kontaktuppgifter: 

Thomas Kankaanpää, juris magister 
Fastighetsjurist Finland Ab 
Tavastgatan 2 B 20, 20500 Åbo
Tel. 020 752 8404 
thomas.kankaanpaa@kiinteistolakimies.fi

Kiinteistölakimies Jaana Peltola

Fastighetsjurist Jaana Peltola

Jaana har skött fastighetsärenden som jurist i olika roller och arbetsuppgifter sedan 1997; i tio år arbetade hon med fastighetsinvesteringar vid ett pensionsförsäkringsbolag och i fem år som jurist och manager vid en fastighetsfond. Sedan 2013 har hon arbetat som jurist i ett fastighetsföretag som specialiserar sig på förmedling av lokaler och upprättat dokument för krävande köp och hyresavtal.

Jaana har en bred och lång erfarenhet av avtalsärenden och förvaltning inom fastighetsbolag, slutande av hyresavtal och problem med dem, till mer komplexa tvister som rör köp av bostad och fastighet. En AFF-examen och egen erfarenhet från fastighetsförmedling ger henne en praktisk syn på hur dokument ska upprättas och när ett fel har uppstått.

Fritiden tillbringar Jaana med trädgårdsskötsel, renovering av det egna huset och musik. 

Kontaktuppgifter:

Jaana Peltola 
Vicehäradshövding, AFF, rättegångsbiträde med tillstånd
Fastighetsjurist Finland Ab
Tavastgatan 2 B 20, 20500 Åbo 
Tel. 020 752 8401 
jaana.peltola@kiinteistolakimies.fi

Lakimies Noora Salokangas

Jurist Noora Salokangas

Noora är en kunnig men lättillgänglig jurist med social inblick.

Noora har jobbat som jurist på flera advokatbyrån. Innan hon började sin karriär som jurist jobbade hon som modersmålslärare. Hon har även fullgjort domstolspraktik på Sadakunda tingsrätt i Björneborg och jobbat på domstol. Noora har avlagt en advokatexamen.

Noora är insatt i skadeståndsrätt, avtalsrätt och processrätt bland andra. Hon har suttit som tingsnotarie i en tre-domar uppsättning i domstol vid behandling av tvistemål gällande fastigheter. Hon är även väl insatt i problemen kring inomhusluft och hälsoproblem härrörande från dessa problem.

På sin fritid idrottar Noora gärna. Hon gillar även gamla filmer. 

Kontaktuppgifter:

Noora Salokangas
Vicehäradshövding, juris magister, FM, rättegångsbiträde med tillstånd
Fastighetsjurist Finland Ab
Tavastgatan 2 B 20, 20500 Åbo 
Tel. 020 752 8405
noora.salokangas@kiinteistolakimies.fi