Fastighetsjuristen

Professionella fastighetsjuristtjänster till rimliga priser inom allt som har med boendet och lagfrågor att göra | Åbo, Esbo, Tammerfors, Helsingfors

Fastighetsjuristen har kunskap om juridiska problem som rör köp av fastighet och bostad. Inomhusluftproblem, fuktskador, köparens och säljarens ansvar vid köp av bostad och fastighet utgör vår kärnkompetens. Vi betjänar privata kunder och företag i Åbo, Tammerfors och Helsingfors, Egentliga Finland och Nyland. Vid behov betjänar vi i hela landet, ända upp till Lappland. 

Fastighetsjuristen är en sakkunnig och kvalificerad hjälp till ett rimligt pris i allt som rör tvister vid köp av bostad och fastighet samt avtalstvister, från upprättande av köpebrev till utredande av brister och fel. Till tjänsten hör reklamation av kvalitetsfel vid köp av bostad eller fastighet, rådighetsfel, reklamation som rör ekonomiska eller juridiska fel, att ge svar på reklamationer, förlikningsförhandlingar, upphävande och frånträdande av bostadsköp samt vid behov drivning av målet i domstol. Vi sköter även avtalsförhandlingar gällande markanvändning och tvistemål som rör förköp, planläggning, expropriation och andra kommunala tvister.

Kontakta oss

Köparens och säljarens ansvar vid köp av bostad och fastighet – anlita Fastighetsjuristen till ett rimligt pris

Om du har köpt en bostad, bostadsaktielägenhet eller fastighet som har ett synligt eller dolt fel, fuktskada, mögelproblem eller inomhusluftsproblem, mögel- eller fuktskadade konstruktioner, ska felet omedelbart reklameras till säljaren. Efter det kan du kräva ett prisavdrag, skadestånd eller att bostadsköpet upphävs och frånträds på grund av ett väsentligt fel.

För att undvika krav på prisavdrag eller upphävande av köp är det är viktigt att säljaren undersöker fastigheten som säljs mycket grundligt före köpet. Fel och brister i bostaden och fastigheten ska anges i köpebrevet. Säljaren kan även begränsa sitt ansvar för fel i bostaden eller fastigheten i köpebrevet. Om du ändå har sålt en fukt- eller mögelskadad bostad, bistår Fastighetsjuristen dig i utredandet av ansvaren i köpet.

  Vi har öppnat kontor i Esbo och Tammerfors. Se kontaktuppgifterna till våra byråer.

Professionella tjänster och lyckade lösningar i tvistemål

Det är viktigt att genast reda ut problemens omfattning och orsakerna till fel när det gäller bostadens hälsorisker, fuktskador eller inomhusluftproblem. Vi tar hand om reklamation och krav på prisavdrag för säljarens del eller ger svar på reklamation som levererats till säljaren.

I tjänsten ingår även att en av våra representanter deltar i granskningar av objekt. Vi bistår våra klienter flexibelt och utförligt i Nyland och Egentliga Finland. Ring oss, så kan vi komma överens om ett personligt besök. Det första besöket är kostnadsfritt och förpliktar inte till något.

Varför välja Fastighetsjuristen?

Våra jurister har specialiserat sig särskilt på köp av bostad och tvister som rör bostadsköp. Alla våra jurister genomgår en fastighetsjuristutbildning.
Våra jurister, som har specialiserat sig på bostadsköp och fastighetsaffärer, sköter ditt ärende professionellt, effektivt och därför också förmånligt.
Vår fakturering är transparent – du betalar bara för utfört arbete. Vi fakturerar dig inte för att du ska sätta dig in i lagstiftning eller i rättspraxis – vi har kunskapen om lagparagrafer och rättsfall.

Ta hjälp av sakkunniga i följande situationer:

  • köp av fastighet och bostad
  • reklamation av fel i fastighet eller bostad eller svar på felreklamation
  • ärenden som rör prisavdrag, skadestånd och upphävande av köp
  • markanvändningsavtal, förköpsärenden och expropriationer
  • servitutsavtal, planläggningsärenden
  • skadeståndsersättningar, avtalsförhandlingar och rättegångar.

Fel i bostad och fastighet

Kvalitetsfel, fuktskador, mögel och golvsvamp är exempel på de vanligaste felen i fastigheter. Hur tar man hand om dessa?

Aktuell fastighetsinformation

Läs mer om fastighetslagstiftningen och aktuella rättsfall. Bra tips för att hitta rätt i fastighets- och bostadsköpsdjungeln.

Köpebrev och avtal

Fastighetsköp och hyresavtal sköts bäst med hjälp av en sakkunnig jurist. Få ordning på alla avtal en gång för alla.

Kontakta oss

Kontakta oss, så kommer vi och granskar ditt objekt!

Blev du intresserad? Skicka ett meddelande, så kontaktar vi dig! Kontakten är kostnadsfri.

fel i fastighet eller bostad
reklamation av fastighets- eller bostadsköp
inomhusluftproblem
fastighets- eller bostadsköp
markanvändningsavtal eller inlösning
annat, vad?
Från Åbo kontoret
Från Tammerfors kontoret
Från Esbo kontoret
Från Uleåborg kontoret
Från Kuopio kontoret
Från Helsingfors kontoret
Via e-post
Via SMS

Fastighetsjuristen hjälper. Kontaktbegäran är kostnadsfri och förpliktar inte till något!

Kontakta oss