Tietoa kaupanpurusta ja hinnanalennuksesta

Usein virheitä asunnossaan tai kiinteistössään havainnut ostaja haluaa kaupanpurkua. Asiaa arvi-oitaessa on kuitenkin huomioitava, että kaupanpurku edellyttää aina virheeltä olennaisuutta. Laissa ja esitöissä on lähdetty siitä, että purkaminen on poikkeuksellinen toimenpide. Käytännös-sä kyse on siitä, että objektiivisesti arvioidenkin kaupan jälkeen havaitut virheet ovat niin huo-mattavia, että niistä tietoisena ostaja ei olisi ostanut kohdetta edes alennettuun hintaan. Mikäli virhe on olennainen, ostaja voi valita, haluaako hän hinnanalennuksen sijasta purkaa kaupan.Oikeuskirjallisuudessa purkukynnyksenä on usein pidetty noin 30-40 % korjauskustannuksia kauppahinnasta.