Fastighetsjuristutbildning (10 sp)

Utbildningsprogrammet ger ett gott underlag för att sköta tvister som rör köp av bostad och fastighet i praktiken. I utbildningen kombineras alla typiska element i tvister som rör bostadsköp: avtalsjuridik, undersökning av fel och reklamationer, rättegång och medling i domstol. Utbildarna är erfarna fastighetsjurister, byggnadshälsoexperter, juridiska experter och domare som löser tvister. Utbildningen anordnas i samarbete med Fastighetsjurist Finland Ab.

Utbildningsorterna är Tammerfors och Lahtis

Kiinteistölakimieskoulutus

STUDIETID, OMFATTNING OCH KURSSTRUKTUR

Utbildningsprogrammet består av fyra närutbildningsdagar, ett nätmöte och självständigt arbete mellan utbildningsdagarna. Under det första närmötet får de studerande en utvecklingsuppgift som görs självständigt under utbildningstiden. I slutet av utbildningsprogrammet förs en utvärderingsdiskussion om uppgiften.

1.    

Avtal för köp av fastighet och bostad, hyresavtal och olika ansvariga parter, 25.9.2019, Tammerfors
GVM, juris licenciat, vicehäradshövding Esa Kyllästinen, direktör, Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
Fastighetsjurist, vicehäradshövding, auktoriserad fastighetsmäklare (AFM) Jaana Peltola, Toimitilavälitys RHG Oy

2.    

Vid tvister som rör köp – en byggnadshälsoexpert undersöker fel i bostaden, 30.10.2019, Tammerfors
Byggnadshälsoexpert Raimo Lajunen, Taloterveys Oy
Byggnadshälsoexpert Hannele Rämö, verksamhetschef, Asumisterveysliitto

3.    

Säljarens informationsplikt, köparens granskningsplikt och skyldighet att kontrollera information, reklamation och följden av fel i rättspraxis 20.11.2019, Tammerfors
GVM, juris licenciat, vicehäradshövding. Esa Kyllästinen, direktör, Östra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

4.    

Rättegång och medling vid fastighetstvister i domstol, 22.1.2020, Lahtis
Tingsdomare Risto Hiltunen, Päijänne-Tavastlands tingsrätt 
Fastighetsjurist Henri Alinen, Fastighetsjurist Finland Ab

5.    

Utvärderingsdiskussion – nätmöte, 12.2.2020
Genomgång av utvecklingsuppgift

FÖR VEM?

För alla som arbetar med tvister som rör fastighetsköp eller som ämnar att arbeta med dessa uppgifter i framtiden.

PRIS

Priset för hela utbildningsprogrammet är 2400 € + moms 24 %, pris inklusive moms 2976 €, inklusive föreläsningar, elektroniskt föreläsningsmaterial, granskning av uppgifter, för- och eftermiddagskaffe under utbildningsdagarna.

Du kan även delta i utbildningen på enskilda dagar, om hela utbildningsprogrammet genomförs enligt planerna. Priset för en enskild utbildningsdag är 520 € + moms 124,80 €, totalt 644,80 €/dag.

ANMÄLAN

Anmäl dig senast 31.8.2019.

Mer information om utbildningens innehåll ges av henri.alinen@kiinteistolakimies.fi

Ytterligare uppgifter eeva.karttunen@uef.fi och timo.hyttinen@uef.fi

Fastighetsjuristen hjälper. Kontaktbegäran är kostnadsfri och förpliktar inte till något!

Kontakta oss