Albert Mattsson

Lakimiesharjoittelija

040 091 1778

Albert är en nästintill utexaminerad rättsnotarie från Åbo Akademi och är Fastighetsjurist Nyland Ab:s juristpraktikant. Alberts arbetsuppdrag är att biträda kontorets jurister i deras arbetsuppdrag på både svenska och finska.

Albert har tidigare varit deltidsanställd vid ett arbetspensionsbolag. Han har också omfattande erfarenhet av studentrepresentationsuppdrag och sitter för tillfället som styrelseledamot i Juris studenters förbund. 

På fritiden sportar Albert gärna med sina vänner eller njuter av naturen på stugan i Åbolands skärgård.