Fastighetsjurist Finland Ab

– Tillförlitliga och kvalificerade jurister inom köp av bostad och fastighet till er tjänst | Åbo, Tammerfors, Esbo, Helsingfors

Vår serviceidé att ”Vi känner till felen i bostadsköp – vi kan hjälpa till i alla situationer” berättar om vårt sätt att erbjuda sakkunniga och tillförlitliga tjänster av hög kvalitet i alla juridiska ärenden som rör boendet. Från upprättande av köpebrev för hemmet till att lösa tvister som rör fel vid köp av fastighet eller bostad.

Vår kärnkompetens utgörs av inomhusluftproblem, fuktskador samt tvistemål som rör köp av bostad och fastighet. Vi förhandlar, förlikar och företräder din sak i rätten. Oavsett om du har köpt eller sålt en bostad får du tillförlitlig hjälp av oss och en lösning på alla juridiska ärenden som rör köp av bostad och boendet. 

Fastighetsjurist arbetar i nära samarbete med erfarna och kvalificerade byggnadshälsoexperter (BHE) och auktoriserade fastighetsvärderare (AKA).

Sakkunnig tjänst till ett rimligt pris i Åbo, Tammerfors, Esbo, Vanda och Helsingfors, hela Nyland, Egentliga Finland och Tammerforsregionen, oavsett om du är privat- eller företagskund, eller om du ska sälja eller köpa en bostad.

Hos oss sker alla ärenden smidigt och du får alltid den service som du behöver. Till vår praxis hör att vi sätter oss noggrant in i alla uppdrag – för oss är inget öppet och stängt. Läs mer medlemmarna i vårt team och kontakta oss – det är kostnadsfritt och förpliktar dig inte till något!

Henri alinen

Fastighetsjurist Henri Alinen, verkställande direktör, rättegångsbiträde med tillstånd, tel.  020 752 8400 henri.alinen@kiinteistolakimies.fi

Fastighetsjurist Finland Ab
Postadress: Hantverkaregatan 4 a, 20100 Åbo, 020 752 8400, info@kiinteistolakimies.fi

Fastighetsjurist i Åbo
Hantverkaregatan 4 a , 020 752 8400, turku@kiinteistolakimies.fi

Fastighetsjurist i Tammerfors
Tavastgatan 20, 33200 Tammerfors, 020 752 8402, tampere@kiinteistolakimies.fi

Fastighetsjurist i Esbo
Alberga Business Center, Bertel Jungs platsen 5, 020 752 8403, espoo@kiinteistolakimies.fi

Blev du intresserad? Skicka ett meddelande, så kontaktar vi dig! Kontakten är kostnadsfri.

fel i fastighet eller bostad
reklamation av fastighets- eller bostadsköp
inomhusluftproblem
fastighets- eller bostadsköp
markanvändningsavtal eller inlösning
annat, vad?
Från Åbo kontoret
Från Tammerfors kontoret
Från Espoo kontoret
Från Uleaborg kontoret
Från Kuopio kontoret
Från Helsingfors kontoret
Via e-post
Via SMS

Fastighetsjuristen hjälper. Kontaktbegäran är kostnadsfri och förpliktar inte till något!

Kontakta oss