Köp av fastighet och bostadsaktier

Köpebrev för fastighet och bostadsaktier, avtalsrådgivning | Åbo, Esbo, Tammerfors, Helsingfors

Fastighetsjuristen hjälper dig i ärenden som rör köp av fastighet och bostad, köpebrev för bostadsaktier, förhandlingar om markuthyrningsavtal och upprättande av köpebrev. Vår mångsidiga erfarenhet av fastighetsköp ger oss en bred förståelse för hur krävande fastighetsavtal ska slutföras. Undvik tråkiga överraskningar när du ska sälja en fastighet eller bostad genom att anlita professionell hjälp redan före köpet. Vi betjänar i områdena Åbo och Egentliga Finland samt i Tammerfors, Helsingfors, Esbo, Vanda och Nyland. Det första besöket är kostnadsfritt och förpliktar inte till något. Kontakta oss!

Läs mer om tolkningen av avtal och fel i fastigheter i vår blogg

Säljaren kan begränsa sitt ansvar för fel i fastigheten

Ska du sälja eller köpa ett egnahemshus eller göra bostadsaffärer? Kontakta oss i god tid för att fastighetsköpet ska ske så smidigt som möjligt och för att undvika tvister efter köpet. Om man i en konditionsgranskning före köpet upptäcker kvalitetsfel, fuktskador eller till och med mögel i objektet ska man fästa särskild uppmärksamhet vid innehållet i köpebrevet. Felen ska uppmärksammas i köpesumman, varefter säljarens ansvar kan begränsas.

Om det efter köpet av bostad eller fastighet ändå uppstår en tvist om fastighetens skick eller köpevillkoren tillvaratar vi dina intressen i tvisten. Det kan ligga i köparens intresse att kräva ett prisavdrag, skadestånd eller upphävande av köpet. Genom oss kan du även få hjälp med eventuella granskningar och mögelprover om det finns misstanke om mögel eller fuktskada. 

Hos Fastighetsjuristen får du stöd och trygghet inom allt som har med fastighetsavtal att göra, före och efter köpet

Läs mer om exempel på ett bra köpebrev eller vilka uppgifter ett avtal om besittningsdelning borde innehålla. Bekanta dig med dem här.

Vid fastighetsköp och upprättande av andra avtal är det viktigt att säkra dokumentens validitet hos våra sakkunniga, som vid behov kan ändra vissa detaljer i dem. Kontakta oss så kan vi diskutera mer om fastighetsaffärer!

Tips för ett lyckat fastighetsköp

Även om man har låtit utföra en konditionsgranskning kan man upptäcka fel i köpobjektet som berättigar till ett prisavdrag och ger upphov till andra påföljder.

  • Sätt dig in i förbehåll gällande konditionsgranskningen. Om konditionsgranskaren har rekommenderat ytterligare undersökningar lönar det sig att kräva dessa av säljaren före köpet.
  • Gör ett villkorligt anbud. Kräv att handpenningen betalas tillbaka om det upptäcks fel i köpobjektet innan köpet har slutförts.
  • Läs köpebrevet noggrant innan du undertecknar det, även om du använder en fastighetsförmedlare. Du kan senare upptäcka ändringar i köpebrevet som säljaren eller fastighetsförmedlaren inte har informerat dig om.
  • Kontrollera lagfartsbeviset, gravationsbeviset och fastighetsregisterutdraget. Se även till att den slutliga bostadsinspektionen har utförts.
”Snabb och professionell service. Vår familj köpte ett gammalt trähus i vars renovering det uppstod problem med entreprenören. Fastighetsjuristen Henri Alinen hjälpte oss både med frågor som rörde ersättning och genom att ge användbara tips gällande byggande. Problemen löstes mycket snabbt och vi behövde inte själva sätta oss in i juridiska frågor."
Hanna, Åbo

Fastighetsjuristen hjälper. Kontaktbegäran är kostnadsfri och förpliktar inte till något!

Kontakta oss