Tunnista sisäilmaongelma ja virheet asuntokaupassa ennen kiinteistökauppaa

Tunnista sisäilmaongelma ja virheet asuntokaupassa ennen kiinteistökauppaa

Tuntuuko, että kodissasi tai työpaikalla on huono sisäilma? Pelkäätkö asuvasi hometalossa?

Mikäli epäilet asunnossasi rakennusvirhettä, sisäilmaongelmaa kuten homeongelmaa tai lattiasienivahinkoa – asuitpa uudessa tai vanhassa talossa – ota yhteyttä tilanteesi arviointia varten.

Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään.

Sisäilmaongelma voi yllättää uusissa ja vanhoissa kiinteistöissä

Asuntokauppa on usein ihmisen yksi suurimmista hankinnoista. Siksi siihen kannattaa valmistautua mahdollisimman hyvin, koska myös unelma-asunnossa voi joskus muutaman kuukauden asumisen jälkeen paljastua virheitä, jotka olisi ollut hyvä havaita ennen kaupan tekoa. Hometalossa on yleensä aina sisäilmaongelma, koska homeiden itiöt ja haitta-aineet allergisoivat monia.

Sisäilmaongelma voi yllättää niin vanhoissa kuin uusissakin asunnoissa ja kiinteistöissä. Vanhoissa rakennuksissa home- ja sisäilmaongelmat kasautuvat etenkin ala- ja yläpohjan rakenteisiin, uusissa taloissa sisäilmaongelmia saattaa aiheuttaa rakennusaikainen kosteus.

Oikeuskäytännössä ostajalle on annettu selonottovelvollisuus virheistä, jotka kuntotarkastuksessa tai ostajan tekemässä ennakkotarkastuksessa olisi pitänyt havaita. Hometaloa ei kuitenkaan aina voi päällisin puolin havaita.

Päällisin puolin hometalokin voi olla kuin mikä tahansa terve talo, aina ei tarvise edes olla ylimääräisiä hajuja. Kuitenkin ostajalle voi syntyä korostunut selonottovelvollisuus, mikäli kuntotarkastaja oli epäillyt vauriota rakenteissa ja suositellut tämän johdosta lisätutkimuksia tai vaurio on ollut näkyvää (esim. näkyvää kosteutta tai hometta).

Pelkistä yleisluonteisista lisätarkastuskehotuksista ilman vaurioepäilyä ei selonottovelvollisuutta ole yleensä syntynyt.

Tähän artikkeliin tutustumisen jälkeen tiedät, miten sisäilmaongelmia on syytä ostotilanteessa tutkia ja miten niihin voi varautua. Mistä tunnistaa hometalon? Mihin kannattaa asunnon ennakkotarkastuksessa kiinnittää huomiota ja millaista asiantuntijaa käyttää apuna ennakkotarkastuksessa?

Lue näistä seuraavaksi ja vältä vanhan ja uuden talon sisäilmaongelmat.

Rakennuksen ja rakenteiden elinkaari tai tekninen käyttöikä – eroavuuksia

Jokaisella rakennuksella ja sen osalla on elinkaarensa, jonka jälkeen rakenne on korjattava tai uusittava. Kuntotarkastusraporttien liitetaulukot eri rakenneosien teknisestä käyttöiästä eivät kuitenkaan suoraan kerro rakenteen elinkaaresta. 

Monen ennen sotia rakennetun hirsitalon rakenteet ovat teoriassa ylittäneet teknisen käyttöikänsä aikaa sitten vaikka rakennuksen elinkaarta saattaa olla vielä paljon jäljellä.

Usein kiinteistön reklamaation virheväitteeseen vastataan väitteellä rakennuksen tai sen rakenteen elinkaaren päättymisestä, koska rakenne on ylittänyt teknisen käyttöikänsä.

Tällainen väite on virheellinen.

Teknisellä käyttöiällä tarkoitetaan rakenteen teknistä ikää, jonka jälkeen on syytä varautua rakenteen uusimiseen. Esimerkiksi salaojien tekninen käyttöikä on noin 40-50 vuotta. Rakenteen elinkaaresta se ei niinkään kerro.

Muutenhan jo 70-80 luvulla rakennettujen rakennusten kohdalla voitaisiin menestyksekkäästi väittää, että koska rakenteet ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä, virheisiinkään ei voida enää vedota teknisen käyttöiän täyttymisen myötä (puhumattakaan 1800-1900 luvun kartanoista). Hometaloja on kaiken ikäisiä, pahimmat tapaukset löytyvät sotien jälkeisestä rakennuskannasta.

Tehdyt peruskorjaukset pidentävät oletusta rakenteen hyvästä kunnosta kauppatilanteessa. Vanhat hirsirakenteet voivat olla täysin kunnossa, vaikka niiden tekninen käyttöikä olisi ajat sitten ollut ylittynyt.

Vastaavasti voi vastaan tulla suhteellisen uusiakin rakenteita, joilla olisi laskennallisesti pitkälti teknistä käyttöikää jäljellä, mutta rakenteet ovat vaurioituneet ja tosiasiassa elinkaarensa loppupäässä.

On turha vedota, että kohde olisi elinkaarensa loppupäässä, myös jos talosta maksettu kauppahinta kertoo toista.

Myyjä vastaa virheellisen rakenteen korjauksesta – ostaja tasonparannuksesta

Elinkaaren käsitteestä täytyy pitää erillään tasonparannus, jonka asunnon ostaja saa esimerkiksi kylpyhuoneremontin jälkeen nykyaikaisista, uusista pintamateriaaleista. 

Vaikka asuntokaupassa olisi virhe, josta myyjä vastaa, ostajan ei kuitenkaan pidä saada perusteetonta etua myyjän kustannuksella uusista rakenteista.

Ei olisi kohtuullista, että myyjä joutuisi kustantamaan esimerkiksi 80-luvun pesutilojen päivityksen 2010-luvun kylpylätiloiksi. Myyjän vastuu rajoittuu kaupantekohetken laatutasoon.

Kohtuullista onkin, että ostaja vastaa vanhojen rakenteiden uusimisesta aiheutuvasta tasoparannuksesta ja käyttöiän pidentymisestä. Toisaalta korkein oikeus on myös linjannut, ettei tasonparannusta yleensä synny sellaisten rakenteiden osalta, joita ei normaalisti jouduta rakenteen elinkaaren aikana uusimaan.

Huono sisäilma ja sisäilmaongelma – hometalojen tunnusmerkit

Yleensä sisäilmaongelmat ovat kosteusvaurioiden aiheuttamia, joissa on usein taustalla rakennusvirhe.

Kun asunnosta otettuja ilma- tai rakennenäytteitä tutkitaan, löytyy toksisia, hermomyrkkyjä tuottavia mikrobilajeja. Sisäilmaongelman syyksi voivat myös paljastua lattialaatan ja sokkelin väliset ilmavuodot, joista alapohjan mikrobipitoista ilmaa pääsee huoneilmaan.

Rakenteita ei ole tarpeeksi hyvin eristetty ja alapohjaan on jätetty rakennusaikaista jätettä. Hometalon tunnusmerkkejä ovat usein väärällä puolen eristeitä sijaitsevat höyrynsulkumuovit, jotka aiheuttavat eristeiden kastumisen ja homehtumisen.

Homeet ja mikrobit voivat aiheuttaa terveydensuojelulain mukaista terveyshaittaa silloin, kun vaurioituneesta rakenteesta on ilmayhteys asuintiloihin. Jos ilmayhteyttä ei ole, terveyshaittaakaan ei yleensä synny. 

Hometalossa on usein avoin ilmayhteys lattiarakenteesta alustatäyttöön saakka, josta haitalliset mikrobit pääsevät ilmayhteyden kautta sisätiloihin.

Terveyshaitan tutkiminen on laissa määrätty terveystarkastajalle, mutta käytännössä kiinteistön ostaja tilaa rakennusterveysasiantuntijan tutkimaan kaupan kohteen.

Rakennusterveysasiantuntija tutkii vaurioituneeksi epäillyt rakenteet ilma- ja/tai materiaalinäyttein ja antaa lausunnon, jonka perusteella terveystarkastaja voi antaa rakennuksen omistajalle määräyksen poistaa terveyshaitta, jopa määrätä asunto tai kiinteistö asumiskieltoon.

Ostajan on vedottava laatuvirheeseen pääsääntöisesti viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta. Mikäli talon on myynyt rakennusliike tai elinkeinonharjoittaja, muillakin on mahdollisuus kohtuullisessa ajassa vedota rakennusvirheeseen.

Sisäilmaongelmat ja hometalon oireet

Homevaurio, homesieni tai lattiasieni voivat piiloutua hometalon rakenteisiin. Kodin asukkaat ovat kertoneet selittämättömistä terveyshaitoista:

 • astmaa,
 • allergiaa,
 • atooppista ihottumaa,
 • hengenahdistusta,
 • toistuvia poskiontelotulehduksia,
 • voimattomuuden tunnetta ja väsymystä,
 • silmien kirvelyä…

Oireita on lukematon määrä ja ne voivat viitata sisäilmaongelmiin ja homeongelmiin.

Muita huonon sisäilman aiheuttamia hometalon ominaisuuksia ovat muun muassa:

 • erilaiset allergiaoireet,
 • silmien, nenän, kurkun tai nielun ärsytysoireet,
 • nenän kuivuus, tukkoisuus tai nuha,
 • päänsärky ja pahoinvointi, sekä
 • väsymys.

Homeet voivat aiheuttaa terveyshaittaa, kuten hengitystieinfektioita, allergista nuhaa, astmaa ja silmän sidekalvontulehduksen. Vaikeimmissa tapauksissa jopa keuhkosyöpää, homepölykeuhkon tai muun keuhkosairauden.

Sisäilmaongelman lisäksi merkittäviä homeiden aiheuttamia terveyshaittoja ovat pistävät tai maakellarimaiset hajut, jotka tarttuvat vaatteisiin ja huonekaluihin.

Huono sisäilma kannattaa aina tutkia hometalon varalta.

Sisäilmaongelmaa ja hometaloa ei aina haista homekoirakaan

Vaurioituneissa rakenteissa kasvavat homeet ja mikrobit aiheuttavat usein hajua, joka voi haista maakellarimaiselta tai pistävältä tai jotakin tältä väliltä. Sisäilmaongelmien aiheuttajat, kuten homeet, eivät kuitenkaan ole koko ajan aktiivisia, jolloin tehdystä kuntotarkastuksesta tai homekoiran käynnistä huolimatta home alkaa haista vasta jonkin ajan kuluttua asuntoon muutosta. Hometalo ei synny hetkessä.

Mistä tunnistaa hometalon? Miten varautua sisäilmaongelmaan ja asuntokaupan virheisiin ennen kauppaa?

Poikkeuksetta lähes aina ostaja ja myyjä tilaavat kuntotarkastuksen ennen kiinteistökauppaa.

  Kuntotarkastus suoritetaan rakenteita avaamatta ja vain vaurioita epäiltäessä otetaan rakenteista mikrobinäytteitä.

Tavalliseen kuntotarkastukseen tämä ei kuitenkaan kuulu vaan monessa tapauksessa kuntotarkastettava kohde saa melko puhtaat paperit, jotta kauppa saadaan tehtyä.

Kauppakirjaan voidaan kuitenkin lisätä varaumia sellaisten rakenteiden osalta, joissa on vaurioepäily ja myyjä haluaa tältä osin rajoittaa vastuutaan.

Kuntotarkastuksesta huolimatta kaupan jälkeen voi paljastua huomattavia kosteus- ja homeongelmia, jotka saattavat johtaa pahimmillaan kaupan purkuun tai mittaviin hinnanalennuksiin.

Miten tältä olisi voitu välttyä?

Koska ennen kauppaa tehtävässä kuntotarkastuksessa ei tehdä rakenneavauksia kuin harvoin ja vasta selvissä vaurioepäilyissä, ostajan kannattaa käyttää apunaan kohdetta tarkastaessaan kokenutta rakennusterveysasiantuntijaa sekä vaatia tarkempia tutkimuksia (rakenneavauksia, materiaalinäytteitä) silloin, kun asiantuntija epäilee vauriota rakenteessa.

  Rakenteita avaamatta tehtävää perinteistä kuntotarkastusta emme suosittele vähänkään vaativimmissa kohteissa.

On täysin arpapeliä, löytyykö rakenteita avaamatta mitään viitteitä sisällä muhivista vaurioista, homeista ja mikrobeista, jotka aiheuttavat sisäilmaongelman. Hometalo voi verhoutua täysin terveiden pintamateriaalien alle, eikä sitä aina haista homekoiratkaan.

Maamme oikeusasteet saavat vuosittain lukuisia uusia tapauksia käsiteltäväkseen, joissa on tehty ennen kauppaa perinteinen kuntotarkastus mutta kaupan jälkeen todettu vakava home- tai mikrobivaurio ja sisäilmaongelma.

Jos olet tekemässä kiinteistökauppaa, ota meihin yhteyttä ja vältät sisäilmaongelmat kotona ja työpaikalla.

Saat Kiinteistölakimiehen kautta tilattua pätevän rakennusterveysasiantuntijan avuksesi kaupankohteen tarkastukseen, ja voit välttyä monilta harmeilta ja hometalokaupoilta.