Hankintavalitukset

Hankintayksikön on tehtävä kaikista ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätös on annettava kirjallisesti tiedoksi niille tarjoajille, joita asia koskee, ja siihen on liitettävä osoitus asian saattamisesta markkinaoikeuteen (valitusosoitus).

Avustamme asiakkaistamme rakennusurakoihin ja muihin julkisiin hankintoihin kohdistuvissa hankintavalituksissa ja hankintaoikaisuissa.

Asiantunteva riidanratkaisutiimimme tarjoaa nopean avun hankintapäätöksen arviointiin. Tiedoksi annettavan päätöksen tai sen liitteiden tulee sisältää olennaiset tiedot tarjouskilpailun ratkaisemisesta ja ratkaisuun vaikuttaneista olennaisista seikoista. Tällaisia olennaisia seikkoja ovat lähinnä voittaneen tarjoajan nimi, tarjoajan ja tarjouksen valintaperusteet sekä niiden soveltamistapa.

Asiantuntijapalvelumme sisältää kaikki tarjoajien oikeuksien ajamiseksi tarvittavat toimet, kuten hankintapäätösten arvioinnin, hankintaoikaisujen laatimisen ja avustamisen markkinaoikeudessa käsiteltävissä hankintavalituksissa.