Rakennusliikkeiden riitatilanteet

Rakennusliiketoiminnassa sopimustekninen hallinta ja riskien ennakointi ovat kaikkien osapuolten etu. Huolellisesti laadituista sopimuksista huolimatta erimielisyyksiltä ei ole aina mahdollista välttyä. Riitatilanteissa avustamme asiakkaitamme sopimusten tulkinnassa, vastuuketjujen hahmottamisessa sekä reklamaatioprosessissa aina oikeudenkäynteihin asti. 

Osaamiseemme kuuluu mm.

• sopimusten tulkinta
• suoritusvirheet
• työturvallisuusrikokset
• vastuu sopimusketjussa
• vastuu urakoitsijan toiminnasta
• vastaaminen reklamaatioihin