Rakennuttaminen

Palvelemme asiakkaitamme sekä uudis-, korjaus- että lisärakentamishankkeissa. Laadimme yhtiöiden ja yritysten asiakirjoja sekä avustamme kiinteistökehitykseen liittyvissä juridisissa haasteissa ja sopimusten hallinnassa. Ennakoivalla lähestymistavalla tuemme asiakkaamme tavoitteiden saavuttamista sekä hankkeisiin liittyvien riskien minimoimista.