Kiinteistölakimies

Kiinteistölakimies on kohtuuhintainen palvelu, joka vastaa kaikkiin asumisen lakiasioihin | Turku, Espoo, Helsinki

Kiinteistölakimies tarjoaa ratkaisuja kiinteistökauppoihin, asuntokauppoihin, sisäilmaongelmiin, kosteusvaurioihin sekä kiinteistöjen ja asuntojen virheistä johtuviin riitatilanteisiin. Palvelu on tarkoitettu sekä yksityis- että yritysasiakkaille Turussa ja Helsingissä, koko Varsinais-Suomen ja Uudenmaan seutuja myöten. 

Kiinteistölakimies on asiantunteva, ammattitaitoinen ja kohtuuhintainen apu kaikkiin kiinteistö- ja sopimusasioihin kauppakirjojen laadinnasta kiinteistön virheiden selvittelyyn. Osa-alueisiin kuuluvat kiinteistökaupan ja asuntokaupan laatuvirheistä, vallintavirheistä, taloudellisista tai oikeudellisista virheistä reklamointi, sovintoneuvottelut sekä tarvittaessa asiasi ajaminen oikeudessa. Hoidamme myös maankäyttösopimusneuvottelut sekä etuosto-, kaavoitus- ja pakkolunastusasiat.

Muista, että kotivakuutuksen oikeusturva kattaa suurimman osan palkkiostamme myös silloin, kun riita-asia päättyy neuvotteluvaiheessa sovintoon!

Ota yhteyttä

Asunnon ja kiinteistön virheistä reklamointi, hinnanalennus ja vahingonkorvaus – ota avuksi kohtuuhintainen Kiinteistölakimies

Jos olet ostanut osakehuoneiston tai kiinteistön, jossa ilmenee näkyvä tai salainen virhe, kosteusvaurio, homeongelma tai sisäilmaongelma, homeisia tai kosteusvaurioituneita rakenteita, myyjää on heti reklamoitava virheistä. Tämän jälkeen voit vaatia hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai olennaisen virheen johdosta kaupan purkua.

Myyjäpuolella tärkeintä on selvittää myytävän kiinteistön kunto ennen kauppaa niin perusteellisesti, että hinnanalennus- tai kaupanpurkuvaatimuksilta vältytään. Kiinteistön virheet on merkittävä kauppakirjaan. Myyjä voi myös rajoittaa vastuutaan kauppakirjassa kiinteistön virheiden osalta. Jos kuitenkin olet myynyt kosteus- tai homevaurioituneen asunnon, Kiinteistölakimieheltä saat apua kaupan vastuiden selvittämisessä.

Joustavaa palvelua ja onnistuneita riitojen ratkaisuja

Asunnon terveyshaittaa, kosteusvauriota tai sisäilmaongelmaa epäiltäessä on tärkeintä heti selvittää ongelmien laajuus ja virheiden syyt. Hoidamme reklamaation ja hinnanalennusvaatimuksen myyjäpuolelle tai vastaamme myyjälle toimitettuun reklamaatioon.

Palvelu sisältää myös edustajamme osallistumisen kohteissa tehtäviin tarkastuksiin. Olemme asiakkaidemme apuna joustavasti ja kattavasti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Soita, niin sovitaan henkilökohtainen tapaaminen. Ensikäynti on maksuton, eikä sitouta mihinkään.

Asiantuntijat kaikkiin seuraaviin tilanteisiin:

  • kiinteistö- ja asuntokaupat
  • kiinteistön tai asunnon virheistä reklamointi tai virhereklamaatioon vastaaminen
  • hinnanalennus-, kaupanpurku- ja vahingonkorvausasiat
  • maankäyttösopimukset, etuostoasiat ja pakkolunastukset
  • rasitesopimukset, kaavoitusasiat
  • vahingonkorvaukset, sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit.