Kiinteistölakimies

Asiantuntevia ja kohtuuhintaisia kiinteistölakimiespalveluita kaikkiin asumisen lakiasioihin | Turku, Espoo, Helsinki

Kiinteistölakimies on perehtynyt kiinteistökaupan ja asuntokaupan juridisiin ongelmiin. Sisäilmaongelmat, kosteusvauriot, ostajan ja myyjän vastuut asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa ovat ydinosaamistamme. Palvelu on tarkoitettu sekä yksityis- että yritysasiakkaille Turussa ja Helsingissä, koko Varsinais-Suomen ja Uudenmaan seutuja myöten. 

Kiinteistölakimies on asiantunteva, ammattitaitoinen ja kohtuuhintainen apu kaikkiin asunto-, kiinteistö- ja sopimusriitoihin kauppakirjojen laadinnasta virheiden selvittelyyn. Palveluun kuuluvat kiinteistökaupan ja asuntokaupan laatuvirheistä, vallintavirheistä, taloudellisista tai oikeudellisista virheistä reklamointi, sovintoneuvottelut sekä tarvittaessa asiasi ajaminen oikeudessa. Hoidamme myös maankäyttösopimusneuvottelut sekä etuosto-, kaavoitus-, pakkolunastus- ja muut kunnalliset riita-asiat.

Ota yhteyttä

Ostajan ja myyjän vastuut asunto- ja kiinteistökaupassa – ota avuksi kohtuuhintainen Kiinteistölakimies

Jos olet ostanut asunnon, osakehuoneiston tai kiinteistön, jossa ilmenee näkyvä tai salainen virhe, kosteusvaurio, homeongelma tai sisäilmaongelma, homeisia tai kosteusvaurioituneita rakenteita, myyjää on heti reklamoitava virheistä. Tämän jälkeen voit vaatia hinnanalennusta, vahingonkorvausta tai olennaisen virheen johdosta kaupan purkua.

Myyjäpuolella tärkeintä on selvittää myytävän kiinteistön kunto ennen kauppaa niin perusteellisesti, että hinnanalennus- tai kaupanpurkuvaatimuksilta vältytään. Kiinteistön virheet on merkittävä kauppakirjaan. Myyjä voi myös rajoittaa vastuutaan kauppakirjassa kiinteistön virheiden osalta. Jos kuitenkin olet myynyt kosteus- tai homevaurioituneen asunnon, Kiinteistölakimieheltä saat apua kaupan vastuiden selvittämisessä.

Joustavaa palvelua ja onnistuneita riitojen ratkaisuja

Asunnon terveyshaittaa, kosteusvauriota tai sisäilmaongelmaa epäiltäessä on tärkeintä heti selvittää ongelmien laajuus ja virheiden syyt. Hoidamme reklamaation ja hinnanalennusvaatimuksen myyjäpuolelle tai vastaamme myyjälle toimitettuun reklamaatioon.

Palvelu sisältää myös edustajamme osallistumisen kohteissa tehtäviin tarkastuksiin. Olemme asiakkaidemme apuna joustavasti ja kattavasti Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Soita, niin sovitaan henkilökohtainen tapaaminen. Ensikäynti on maksuton, eikä sitouta mihinkään.

Asiantuntijat kaikkiin seuraaviin tilanteisiin:

  • kiinteistö- ja asuntokaupat
  • kiinteistön tai asunnon virheistä reklamointi tai virhereklamaatioon vastaaminen
  • hinnanalennus-, kaupanpurku- ja vahingonkorvausasiat
  • maankäyttösopimukset, etuostoasiat ja pakkolunastukset
  • rasitesopimukset, kaavoitusasiat
  • vahingonkorvaukset, sopimusneuvottelut ja oikeudenkäynnit.