Virheet kiinteistön ja asunnon kaupassa

Kiinteistölakimies apunasi asuntokaupassa – asiantuntemusta Turun ja pääkaupunkiseudun alueelle

Ostajan ja myyjän velvollisuudet ja vastuut uuden asunnon kaupassa

8.10.2017

Ostajan ja myyjän vastuut asuntokaupassa määräytyvät Asuntokauppalain mukaisesti. Uuden asunnon kaupassa myyjä on velvollinen korjaamaan kaikki vuositarkastukseen mennessä...

Lue lisää »

Kuntotarkastuksessa havaitut virheet ja vastuunrajoitukset asuntokaupassa ja kiinteistökaupassa

30.9.2017

Kiinteistönkauppaa sääntelevän Maakaaren mukaan kiinteistön ostaja ei saa kaupan jälkeen vedota virheisiin, jotka ostaja olisi voinut havaita ennen kaupan tekemistä tai joista hänen täytyy olettaa...

Lue lisää »

Myyjän vastuu asuntokaupassa käytetyn asunnon virheestä

21.9.2017

Myyjän vastuuseen asuntokaupassa käytetyn asunnon virheistä sovelletaan asuntokauppalain 6 luvun käytetyn asunnon kauppaa koskevia pykäliä. Niiden mukaan asunnossa on virhe, jos asunto ei vastaa...

Lue lisää »

Asunnon salainen taloudellinen virhe edellyttää virheen merkittävyyttä

10.9.2017
Henri Alinen

Ostajan mahdollisuus vedota asunnon salaiseen virheeseen on rajoitetumpaa kuin tiedonantovirheen osalta. Virheeltä edellytetään merkittävyyttä, jotta myyjä olisi virheen johdosta velvollinen...

Lue lisää »

Välittäjän vastuu asunnon taloudellisesta virheestä

17.8.2017
Henri Alinen

Asuntokauppalain 6:20. 1 mom. 3 kohdan mukaan kaupan kohteessa on taloudellinen virhe, jos asunnon omistamiseen tai käyttämiseen liittyvät ta- loudelliset velvoitteet tai vastuut ovat asunnossa tai...

Lue lisää »

Jaa somessa