DUE DILiGENCE PALVELUT

Toimimme maanlaajuisesti asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden, kiinteistöalan yritysten ja rakennuttajien strategisena kumppanina kaikissa juridista asiantuntemusta ja avustamista vaativissa tilanteissa. Palvelemme lisäksi erityisesti pohjoismaalaisia kiinteistöalan toimijoita ja yksityishenkilöitä Suomessa sijaitsevia kiinteistöjä koskevissa asioissa yksilöllisesti ja luotettavasti.

Tarjoamme asiakkaidemme tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden kiinteistöliiketoiminnan prosessien eri vaiheisiin. Asiakkaamme voivat valita projektiluonteisia palveluja tai laajempaa yhteistyötä kiinteistöasioiden hoitamiseen ikään kuin ”on demand” in-house palveluna. Toimeksiannoistamme vastaa aina laajempiin projekteihin erikseen nimetty tiimi. Tiimityöskentelyn ansiosta rutiinimme ja toimintamallimme ovat tehokkaita sekä käytännönläheisiä ja näiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä uudistaminen tuo merkittäviä riski-, kustannus- ja toimintahyötyjä asiakkaillemme.

Projektiluontoisten kiinteistötransaktioiden hoitamisessa toimistomme kilpailuetu on joustavuus sekä mahdollisuus ottaa asiakkailtamme lyhyelläkin varotusajalla laaja-alaisia selvitystöitä, asiakirjalaadintaa ja Legal DD -raportteja. Jokaisella rakennuksella on oma elinkaarensa, jonka vuoksi niin rakennuttajan, kiinteistönomistajan, rahoittajan kuin urakoitsijankin näkökulmasta eri vaiheisiin liittyy ominaisia piirteitä ja juridisia tarpeita. Nykyään DD-prosessissa kiinnitetään huomiota kiinteistöjen kunnon ja PTS-suunnitelman lisäksi myös erityisesti kiinteistökokonaisuuteen ja esimerkiksi vuokralaisten tyytyväisyyteen.

Vuokrasopimusten ja -suhteiden merkityksen arviointi ja hallinnointi on merkittävässä asemassa etenkin korjaus- ja ylläpitovastuiden jakautumisessa kiinteistön omistajan ja vuokralaisten välillä. Mahdollisten riskien selvittäminen ennen niiden realisoitumista on sekä kiinteistönomistajan että mahdollisen ostajan etujenmukaista.  Juridisten riskien ja mahdollisuuksien selvittäminen etukäteen mahdollistaa havaintojen huomioonottamisen sopimuksissa, jolloin päätöksenteko selkeytyy ja riskit vähenevät. Tämä myös vähentää mahdollisia erimielisyystilanteita myöhemmin.

Myös Vendor Due Diligence -tarkastuksissa (VDD) toimistomme asiantuntemuksen ja toimintamallin kilpailuetu tulevat merkittävällä tavalla esiin. Edistämme toimeksiantoja joutuisasti ja annamme ratkaisuja uusien ongelmien sijaan, jotta asiakkaamme voivat rauhallisin mielin keskittyä liiketoimintansa kehittämiseen ja omien asiakkaidensa palvelemiseen mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.